Underhållsplan brf

Projektledarteamet

Projektledarteamet i Sverige AB är specialister på projekt-, projekterings- och byggledning inom framförallt bostadsutveckling, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och industri. Går er bostadsrättsförening i ombyggnadstankar? Vill ni känna trygghet i upphandling och utförande? Då har ni kommit rätt. Projektledarteamet i Sverige AB hjälper bostadsrättsföreningar med projektering och upphandling av entreprenörer. Allt för att ni som förening ska känna trygghet.
Vår verksamhet

Upphandling teknisk förvaltning

Projektledarteamet i Sverige AB strävar mot att vara en god och förtroendefull partner som på ett ansvarsfullt och effektivt sätt levererar tjänster enligt kundens önskemål. Tjänster levereras med rätt kompetens och i rätt tid till rätt kostnad.

Ombyggnad Stockholm

Projektledarteamet är verksamt i Stockholmsregionen och har som syftemål att bedriva konsultverksamhet.              Projektledarteamet säljer i första hand konsultuppdrag gällande kalkylarbete men tillhandahåller också byggledare och projektledare. Bolaget bedriver också utbildningar i projekt- och projekteringsledning.

Kvalitetspolicy

Projektledarteamet ska genom kunskap och tydliga regler lägga grunden till ett gott rykte i byggbranschen där vi utvecklar relationer med nöjda kunder och leverantörer.

Arbetsmiljöpolicy

För Projektledarteamet är medarbetarnas säkerhet och trivsel det viktigaste och ska alltid bevakas i första hand. Arbetsplatser ska vara effektiva och trivsamma.

Miljöpolicy

Projektledarteamet ska genom erfarenhet och engagemang bidra till att våra produkter i minsta möjliga mån, påverkar miljön negativt.

Projektledarteamets hållbarhetsstyrning

Hållbarhet för oss på Projektledarteamet handlar om att i varje projekt vi genomför sträva mot en så hållbar och effektiv resursanvändning som möjligt.

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s globala mål. 

Vi på Projektledarteamet vill vara en drivande kraft i detta arbete, och har därför gjort en analys av de globala målen och valt ut tre prioriterade mål där vi har störst möjlighet att påverka.

byggledning stockholm
projektledning stockholm
ombyggnad stockholm